Argumenty za inwestycjami w Eberswalde...

... bliskość Berlina:


Stolica Republiki Federalnej Berlin jest pierwszorzędnym motorem wzrostu gospodarczego. W regionie podberlińskim odnotowuje się szczególnie wysokie wskaźniki wzrostu. Stańcie się Państwo uczestnikami tego rozwoju! Eberswalde leży zaledwie w odległości 37 km (w linii powietrznej) od Berlina.
 

...dobre połączenia:


Eberswalde podłączone jest do wszystkich sieci komunikacyjnych...atrakcyjne miejsca lokalizacji:

 

...„regionalne centrum rozwoju”


Zgodnie z nową strategią wspierającą landu Brandenburgii miasto zostało uznane za „regionalne centrum rozwoju”.

Dzięki tej kwalifikacji miasto zdobyło znakomitą pozycję wyjściową, ale ma też obowiązek sprawowania monotoringu rozwoju gospodarczego całego, regionu również w przyszłości.

Eberswalde dysponuje ośmioma branżowymi obszarami kompetencyjnymi:

 • motoryzacja
 • żywność
 • gospodarka przetwórstwa drewna
 • tworzywa sztuczne
 • logistyka
 • produkcja, obróbka i przetwórstwo metali
 • papier
 • komunikacja szynowa


Jako miejsce lokalizacji Eberswalde uznane zostało w planie landowym za regionalne centrum rozwoju (REZ) oraz średnie centrum urbanistyczne pełniące częściowo funkcję centrum głównego. W ten sposób stworzono znakomite przesłanki do realizacji wielkich przedsięwzięć, jak...

 • Lotnisko Finow ma stać się regionalnym centrum komunikacyjnym.
 • Rozwój regionu Kanału Finowskiego jest już w toku. W dziedzinie bazy barek powstają rozmaite możliwości inwestycji w sektorze rekreacji.
 • Budowa nowej szosy B 167 ulepszy dodatkowo połączenia wszystkich lokalizacji przemysłowych, a także skróci czas przejazdu, np. do Berlina, o pół godziny.
 • Centrum usługowo-administracyjne „Dom im. Paula Wunderlicha” w sercu miasta oferuje atrakcyjną przestrzeń dla handlu detalicznego i usług.
 • W centrum urzędowym przy Tramper Chaussee skupione zostały najważniejsze instytucje. Swe siedziby mają tu już np. Brandenburski Urząd Budowy Dróg, Urząd Skarbowy, Landowy Urząd ds. Przestępczości i inne.

Te i inne miejsca lokalizacji w połączeniu z dobrą infrastrukturą i znakomitym położeniem komunikacyjnym stanowią bazę różnorodnych efektów synergetycznych, np. w dziedzinie obróbki metali, sektora medyczno-terapeutycznego i ochrony środowiska, jak również logistyki. Punkty transferu technologii, jak np. Wyższa Szkoła Zawodowa w Eberswalde czy berlińskie wyższe uczelnie, wspierają przedsiębiorstwa w aspekcie innowacyjnym, pracy w sieciach oraz lokalnego marketingu. Miasto leży na osi gospodarczej Berlin-Szczecin i utrzymuje ożywione kontakty z Województwem Lubuskim w Polsce.

Technologietransferstellen, z. B. an der Fachhochschule Eberswalde und an den Berliner Hochschulen, unterstützen Unternehmen bei Innovation, Netzwerk-Arbeit und Standortmarketing.

Przerzucajcie Państwo z Eberswalde pomost do nowych krajów Unii w Europie Wschodniej! 

Wahlen 2019

Eberswalder Stadtfest FinE am 15. Juni 2019

Sommerferienkalender 2019

Eberswalder Bürgerbudget

Eberswalder Bürgerbudget

Mobil in Eberswalde

Lebenswertes Eberswalde im Film

Energieforum Eberswalde

Natürlich Eberswalde

Samstags, halbelf

Guten Morgen Eberswalde - eine Veranstaltungsreihe im Zentrum der Stadt

Verkehr/ Baustellen

Verkehrsnachrichten - aktuelle Straßensperrungen in Eberswalde.