Portal uczestnictwa

Uczestnictwo - trasa południowa

Jaka jest trasa południowa? Jakie środki są ważne dla atrakcyjnego i bezpiecznego użytkowania?

Można pobrać studium wykonalności (w wersji roboczej) oraz prezentację podsumowującą tutaj widok.

Zachęcamy do przesyłania nam komentarzy i sugestii - czekamy na Wasze opinie pod adresem 27. Marzec 2024 r na stronie stadtentwicklungsamt@eberswalde.de

Future Council przekazuje raport obywatelski

W ramach projektu pilotażowego w okresie od listopada 2021 r. do czerwca 2022 r. w Eberswalde testowano nową formę partycypacji obywatelskiej. Obejmowało to wdrożenie internetowej platformy partycypacyjnej i rady obywatelskiej, znanej później jako Rada Przyszłości. Celem było otwarcie niskoprogowych możliwości uczestnictwa w procesie rozwoju miasta.

"Eberswalde ma długą tradycję i duże doświadczenie w procesach partycypacyjnych i zawsze chętnie wypróbowywało nowe formaty i instrumenty bez uprzedzeń. Jesteśmy wdzięczni za możliwość udziału w projekcie pilotażowym "Moje miasto przyszłości", wdrożenia Rady Przyszłości i platformy partycypacyjnej oraz ciągłej wymiany doświadczeń z siedmioma innymi miastami w Brandenburgii, z których każde opracowuje własne formaty i projekty. Chciałbym również podziękować wszystkim uczestniczącym mieszkańcom za ich zaangażowanie w Future Council", mówi burmistrz Götz Herrmann.

Rada Przyszłości skupiła się na pięciu tematach określonych przez uczestniczących mieszkańców, które ich zdaniem powinny odgrywać szczególną rolę w dalszym rozwoju miasta Eberswalde. Na tej podstawie wspólnie podjęto decyzję o zaleceniach dotyczących działań.
Powstały w ten sposób raport obywatelski został przedstawiony burmistrzowi Götzowi Herrmannowi oraz pierwszej zastępczyni burmistrza i dyrektor ds. budownictwa Anne Fellner w środę wieczorem, 7 września 2022 r., w Eberswalde Hufeisenfabrik.

Pięć wspomnianych tematów podzielono na obszary "Mieszkalnictwo i rozwój", "Transport i mobilność", "Rozwój miast i klimat", "Atrakcyjne centrum miasta" oraz "Eberswalde 2035+ przyjazne do życia". Podczas uroczystości przekazania, członkowie Rady Przyszłości przedstawili wybrane propozycje bardziej szczegółowo zainteresowanej publiczności, wśród której znaleźli się również niektórzy radni miejscy. Okazało się na przykład, że wielu spośród 29 członków rady opowiedziało się za rozwojem mieszkalnictwa bez barier oraz zapewnieniem lepszej infrastruktury socjalnej i opieki zdrowotnej. Pożądany jest również dostęp do ogólnokrajowego Internetu i optymalizacja lokalnego transportu publicznego.

Wyniki konstruktywnej współpracy między Radą Przyszłości a administracją miasta są teraz dostępne dla ratusza i zostaną uwzględnione w przyszłych rozważaniach dotyczących rozwoju miasta.

Miasto Eberswalde pragnie również podziękować zespołom z nexus Institute i complan Kommunalberatung za przygotowanie, organizację i realizację spotkań Future Council oraz wiele owocnych dyskusji.

Foto: (v.l.n.r.) Patrick Heger, Anna Müller, Antje Ziegler, Mitglieder des ZukunftsRats, übergeben das Bürgergutachten an die Erste Beigeordnete und Baudezernentin Anne Fellner sowie Bürgermeister Götz Herrmann