Promocja sportu

Miasto Eberswalde postrzega promowanie entuzjastów sportu w klubach i poza nimi jako ważne zadanie przekrojowe między promowaniem zdrowia, spójności społecznej i tętniącego życiem miasta.

Podstawę prawną stanowią "Wytyczne dotyczące gminnej promocji sportu w mieście Eberswalde".

Miasto Eberswalde zapewnia dotacje na projekty sportowe mające na celu promowanie sportu dzieci i młodzieży, a także sportu masowego, w szczególności sportu osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie może być przyznane na indywidualne, zdefiniowane projekty w dziedzinie sportu w następujących obszarach:

  • Promocja członkostwa dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia
  • Finansowanie projektów dla klubów sportowych i innych organizacji non-profit
  • Grupy/inicjatywy sportowe
  • Współpraca/połączenia klubów
  • działania mające na celu zachowanie i zwiększenie wartości klubów sportowych (inwestycyjna promocja sportu)

Podstawa prawna

Formularze