Kariera

Miasto Eberswalde poważnie traktuje równe szanse dla kandydatów. W związku z tym informacje o stanie cywilnym, dzieciach i/lub krewnych wymagających opieki nie są wymagane w dokumentach aplikacyjnych ani w trakcie procesu selekcji.

Należy pamiętać, że wszelkie koszty poniesione w związku z procesem składania wniosku nie podlegają zwrotowi. Prosimy o załączenie opieczętowanej koperty w celu odesłania dokumentów po zakończeniu procesu aplikacyjnego. W przeciwnym razie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną w formie pliku PDF na następujący adres e-mail: bewerbung@eberswalde.de

Jeśli jesteś zainteresowany uznanym szkoleniem zawodowym, szkoleniem w niepełnym wymiarze godzin lub programem studiów dualnych, to jesteś we właściwym miejscu!

Poszukujemy młodszych pracowników w wielu różnych obszarach. Informacje o aktualnych ofertach pracy można w każdej chwili znaleźć na naszej stronie internetowej.

Urząd gminy Eberswalde od wielu lat kształci asystentów administracyjnych (m/k/d) w dziedzinie administracji lokalnej i opiekunów zwierząt (m/k/d) w dziedzinie zwierząt z zoo. Od 2020 r. oferowane jest również szkolenie w zawodzie konserwatora dróg (m/k/d), a od 2021 r. w zawodzie ogrodnika (m/k/d) specjalizującego się w ogrodnictwie i kształtowaniu krajobrazu.

Nowością od roku szkoleniowego 2022 jest program szkolenia w niepełnym wymiarze godzin, aby zostać uznanym przez państwo pedagogiem (m/f/d) oraz podwójne programy studiów Administracja Publiczna Brandenburgia i Informatyka Administracyjna Brandenburgia.

W razie potrzeby szkoleni są również komendanci straży pożarnej, którzy są w służbie cywilnej w zakresie odwołania podczas szkolenia.

Procedura składania wniosków

Prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych tylko wtedy, gdy zostało opublikowane odpowiednie ogłoszenie o pracę i przestrzeganie terminów. Zwiększy to szanse na rozpatrzenie aplikacji.

Należy załączyć co najmniej CV i dwa ostatnie świadectwa szkolne. Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 18 lat, powinieneś również przedłożyć dowód wstępnych badań lekarskich zgodnie z § 32 (1) ustawy o ochronie pracy młodzieży. Można to jednak również zrobić później w trakcie procesu składania wniosku. Bardziej szczegółowe informacje na temat tego, co jeszcze należy złożyć, można znaleźć w samym tekście ogłoszenia o pracę.

Miasto Eberswalde poważnie traktuje równe szanse dla kandydatów (m/k/d). W związku z tym informacje o stanie cywilnym, dzieciach i/lub krewnych wymagających opieki nie są wymagane w dokumentach aplikacyjnych ani w trakcie procesu selekcji.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną w formie pliku PDF (maks. 7 MB) na poniższy adres e-mail: ausbildung@eberswalde.de.

Niestety, wszystkie inne formaty plików nie mogą być brane pod uwagę, co oznacza, że nie weźmiesz udziału w procesie aplikacji.

Po otrzymaniu dokumentów otrzymasz potwierdzenie odbioru. Jeśli nie otrzymasz go w ciągu trzech tygodni, skontaktuj się z kierownikiem ds. szkoleń panią Ording pod numerem 0 33 34/64-308 lub ausbildung@eberswalde.de.

Prosimy o zrozumienie, że wszelkie koszty poniesione w związku z procesem aplikacyjnym nie podlegają zwrotowi. Prosimy o załączenie opieczętowanej koperty w celu odesłania dokumentów po zakończeniu procesu aplikacyjnego. W przeciwnym razie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

Proces selekcji

Po upływie terminu składania wniosków dokumenty aplikacyjne są weryfikowane przez różne osoby lub komisje. Może to potrwać kilka tygodni.

Po zapoznaniu się z dokumentami aplikacyjnymi zwykle podejmowane są dalsze kroki w procesie selekcji. Mogą one obejmować test sportowy, test selekcyjny (online) lub przynajmniej rozmowę kwalifikacyjną.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z panią Ording. Odpowie ona na wszystkie pytania. Można się z nią skontaktować pod adresem e-mail ausbildung@eberswalde.de lub zadzwoń pod numer 0 33 34/64-308.

Ogłoszenie o pracę

Titel Dateityp und -größe
Kierownik Biura Rozwoju Gospodarczego pdf - 422,955 KB Download
Kierownik urzędu stanu cywilnego pdf - 299,574 KB Download
Przewodnik po mieście pdf - 508,792 KB Download
Stellenausschreibung Brandmeister mwd 01 07 2024 pdf - 571,272 KB Download
Stellenausschreibung stellv Kita Leitung Gest Kater pdf - 448,703 KB Download
Urzędnik w urzędzie stanu cywilnego pdf - 283,955 KB Download