Nadruk

Etykietowanie dostawców

Dostawca usług

Miasto Eberswalde
Breite Strasse 41 - 44
16225 Eberswalde

Telefon: 03334/64-0
Faks: 03334/64-119
E-mail: stadtverwaltung@eberswalde.de

Miasto Eberswalde jest spółką publiczną.
Jest ono reprezentowane przez burmistrza Götza Herrmanna.

Numer identyfikacji podatkowej sprzedaży: DE 139152837

Odpowiedzialny redaktor i odpowiedzialny zgodnie z
§ 55 ust. 2 RStV:
Dr Markus Mirschel
Breite Strasse 41 - 44
16225 Eberswalde

Telefon: 03334/64-512
Faks: 03334/64-519
E-mail: pressestelle@eberswalde.de

Prawa autorskie

Miasto Eberswalde jest wyłącznym właścicielem domeny "eberswalde.de". Obrazy i teksty użyte na tej stronie oraz jej projekt są chronione prawem autorskim. Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego. Jakiekolwiek inne wykorzystanie bez zgody miasta Eberswalde jest niedozwolone.
W razie jakichkolwiek pytań na ten temat prosimy o kontakt z redaktorem odpowiedzialnym (patrz wyżej).

Zdjęcia

Johan Bodnar, Felix Rödl, Florian Heilmann, Ulrich Wessollek, MOZ - Thomas Burckhardt (radny miejski), Torsten Stapel (obszar/zdjęcia nagłówkowe), Robert Boden (obszar/zdjęcia nagłówkowe), Andreas Stückl (muzeum zdjęć nagłówkowych)

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wycieczka 360° jest finansowana przez rząd federalny i kraj związkowy Brandenburgia w ramach wspólnego zadania: "Poprawa regionalnej infrastruktury gospodarczej" - GRW Infrastructure.

Zastrzeżenie

Pomimo starannej selekcji informacji zawartych na tej stronie internetowej, nie można zagwarantować, że są one poprawne i aktualne. Wszystkie informacje są zatem niewiążące.

Miasto Eberswalde nie ponosi odpowiedzialności za treść zewnętrznych stron internetowych, do których prowadzi link. Odpowiedni dostawcy/operatorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść tych stron; Miasto Eberswalde nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność informacji zawartych na zewnętrznych stronach internetowych.

Miasto Eberswalde nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania udostępnionych informacji.

Uwaga dotycząca ruchu e-mail

Adresy e-mail wymienione na tej stronie służą wyłącznie do otrzymywania prostych wiadomości bez podpisu i/lub szyfrowania.

Ochrona danych

Miasto Eberswalde bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Dane te są gromadzone na tej stronie internetowej tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie konieczne. W żadnym wypadku zebrane dane nie będą sprzedawane ani przekazywane stronom trzecim z innych powodów.

Poniższe oświadczenie zawiera przegląd tego, w jaki sposób gwarantujemy tę ochronę i jakiego rodzaju dane są gromadzone w jakim celu.

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej

Miasto Eberswalde automatycznie gromadzi i przechowuje informacje, które przeglądarka użytkownika przesyła do nas w plikach dziennika serwera.

Są to:

  • wyświetlana strona
  • Typ i wersja przeglądarki
  • Referrer URL (poprzednio odwiedzana strona)
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP)
  • Czas żądania serwera.

Dane te nie mogą być przypisane do konkretnych osób przez miasto Eberswalde i są wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane osobowe

Jeśli użytkownik przekazał nam swoje dane osobowe, będą one przechowywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie. Dzieje się tak na przykład w przypadku korzystania z formularza kontaktowego i zapytania o ofertę nieruchomości.

Pliki cookie

Strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Służą one do uczynienia naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną. Pliki cookie używane przez system zarządzania treścią to tak zwane "sesyjne pliki cookie". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty.

Prawo do informacji

Użytkownik ma w każdej chwili prawo do informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przechowywania. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych miasta Eberswalde, panią Silvią Hoffmann, e-mail: datenschutz@eberswalde.de.

Promocja strony internetowej

Finansowany przez rząd federalny i kraj związkowy Brandenburgia w ramach wspólnego zadania: "Poprawa regionalnej struktury gospodarczej" - infrastruktura GRW