Prawo lokalne

Poniżej znajdują się najważniejsze przepisy lokalne dla miasta Eberswalde (np. regulaminy, wytyczne, przepisy dotyczące użytkowników i opłat, rozporządzenia), a także regulamin rady miasta Eberswalde.

UWAGA: Wszystkie informacje i treści są dostarczane bez gwarancji - nie można zagwarantować, że odtworzone tutaj teksty regulacyjne są aktualne, kompletne lub poprawne. Prawnie wiążące są kopie przepisów złożone w administracji miasta, które można sprawdzić.

Usługi od A-Z

Zu Dienstleistungen

BAUEN-ONLINE

Zu Bauen Online

Budżet i finanse

Szczegóły konta miasta Eberswalde:

IBAN : DE97 1705 2000 2510 0100 02
SWIFT-BIC: WELADED1GZE

Budżet 2024/2025

Sprawozdania finansowe

Zapraszamy również do zapoznania się z tymi dokumentami w ratuszu. W przypadku jakichkolwiek uwag, sugestii lub pytań prosimy o kontakt z biurem skarbnika.

Statut

Wymienione tutaj ustawy i rozporządzenia stanowią zbiór ważnych przepisów lokalnych miasta Eberswalde, do których można uzyskać dostęp w ich aktualnej wersji (informacje na temat przepisów dotyczących rozwoju urbanistycznego, np. planu zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego, można znaleźć pod nagłówkiem "Rozwój urbanistyczny"). Daty publikacji przepisów i wszelkich wprowadzonych do nich zmian są wymienione na końcu każdego dokumentu.

Niniejszy zbiór przepisów prawa miejscowego służy wyłącznie niewiążącym celom informacyjnym. Nie ma gwarancji aktualności, poprawności, kompletności ani jakości udostępnionych tu informacji; miasto Eberswalde nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania uzyskanych tu informacji.

Prawnie wiążące wersje przepisów lokalnych są publikowane w dzienniku urzędowym miasta Eberswalde.

Przepisy prawa miejscowego są uporządkowane tematycznie w następujący sposób:

  • Przepisy ogólne
  • Budżet i podatki
  • Edukacja, młodzież i sport
  • Kultura
  • Porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa
  • Budowa i drogi, dostawa i utylizacja
  • Zarządzanie cmentarzem

Statut pobierania składek na budowę dróg w mieście Eberswalde (statut składek na budowę dróg)

Statut sprzątania ulic publicznych w mieście Eberswalde (statut sprzątania ulic)

4. Statut zmieniający statut oczyszczania ulic miasta Eberswalde (StrR EW)

Statut miasta Eberswalde dotyczący pobierania opłat za sprzątanie ulic publicznych (statut opłat za sprzątanie ulic)

6. Statut zmieniający statut miasta Eberswalde w sprawie pobierania opłat za sprzątanie dróg publicznych (statut opłat za sprzątanie ulic)

Rozporządzenie w sprawie numerów domów w mieście Eberswalde

Przepisy dotyczące odstępów w mieście Eberswalde

Statut miasta Eberswalde w sprawie podziału opłat stowarzyszeniowych stowarzyszenia wodno-glebowego "Finowfließ"

2. Statut zmieniający statut miasta Eberswalde w sprawie podziału opłat stowarzyszeniowych stowarzyszenia wodno-glebowego "Finowfließ"

3. Statut zmieniający statut miasta Eberswalde w sprawie podziału opłat stowarzyszeniowych stowarzyszenia wodno-glebowego "Finowfließ"

Statut Miasta Eberswalde w sprawie podziału opłat stowarzyszeniowych Związku Wodnego i Grobli Oderbruch

1. Statut zmieniający statut miasta Eberswalde w sprawie podziału opłat stowarzyszeniowych Związku Wodnego i Grobli Oderbruch

2. Statut zmieniający statut miasta Eberswalde w sprawie podziału opłat stowarzyszeniowych Związku Wodnego i Grobli Oderbruch

Przepisy dotyczące odwadniania - wody opadowe miasta Eberswalde

Statut kosztów podłączenia miasta Eberswalde do odprowadzania wody deszczowej

Statut opłat miasta Eberswalde za odprowadzanie wód opadowych

Statut dotyczący zezwoleń i opłat za specjalne użytkowanie dróg publicznych, ścieżek i placów w mieście Eberswalde (statut specjalnego użytkowania)

Taryfa opłat za statuty specjalnego przeznaczenia

Regulamin opłat parkingowych miasta Eberswalde

Statut dotyczący pobierania opłat rozwojowych w mieście Eberswalde (statut opłat rozwojowych)

Statut dotyczący pobierania rekompensaty kosztów za drogi dojazdowe do nieruchomości

Statut projektu

Specjalny regulamin miasta Eberswalde dotyczący pobierania składek na budowę dróg w celu zasadniczej rozbudowy Pfeilstraße

Statut nadawania nazw ulicom, placom, mostom, terenom zielonym i parkom oraz innym obiektom publicznym w mieście Eberswalde - Statut nadawania nazw