Promocja kultury

W naszym mieście kultura jest integralną częścią życia społecznego, a nawet stała się czynnikiem lokalizacji Eberswalde. Podstawą tego było ponowne utworzenie Biura Kultury w 2008 r. Ponadto od 12 marca 2018 r. obowiązują wytyczne dotyczące miejskiej promocji kultury w mieście Eberswalde, które zostały przyjęte przez radnych miejskich (zmienione 13 grudnia 2022 r.).

Ubieganie się o finansowanie kultury

Jeśli chcesz ubiegać się o finansowanie, możesz znaleźć następujące informacje Wytyczne dotyczące finansowania a następnie wszystkie niezbędne formularze. Można je wydrukować i wypełnić ręcznie lub wypełnić bezpośrednio na komputerze, wydrukować i wysłać do nas z oryginalnym podpisem:

Administracja miasta Eberswalde
Biuro Kultury / Departament Sztuki i Kultury
Breite Strasse 41-44
16225 Eberswalde

Poniżej znajdują się niezbędne formularze:

Wniosek o dofinansowanie kultury

Lista miejsc użycia

Wniosek o fundusze