Polityka miejska

Witamy na stronach poświęconych polityce miasta, gdzie można dowiedzieć się o pracy organów politycznych. W centrum informacji znajduje się Rada Miejska jako organ przedstawicielski obywateli i najwyższy organ decyzyjny miasta.

Rada Miasta składa się z 37 członków (36 radnych i burmistrza).

System informacji dla obywateli

W systemie informacji obywatelskiej można znaleźć informacje o członkach, komisjach, posiedzeniach i projektach uchwał Rady Miejskiej, a także o regulaminie, grupach parlamentarnych, radnych lokalnych i radach doradczych.

Zum Bürgerinformationssystem

W systemie informacji obywatelskiej informujemy o członkach Rady Miejskiej, składach komisji oraz wszystkich posiedzeniach Rady Miejskiej i jej komisji, które odbyły się od 29 stycznia 2009 roku - w tym o projektach uchwał (jawnych) zaplanowanych do omówienia na tych posiedzeniach. Porządki obrad są publikowane co najmniej 10 dni przed datą danego posiedzenia. Uchwały podjęte na posiedzeniach publicznych można znaleźć w odpowiednich protokołach.

Znajdziesz tu również informacje na temat

W przypadku pytań i komentarzy prosimy o skorzystanie z pomocy e-mail: sitzungsdienst@eberswalde.de.

Regulamin wewnętrzny Rady Miasta Eberswalde
Regulamin wewnętrzny Rady Miejskiej

Am Laptop von Unsplash Am Laptop von Unsplash

Transmisja na żywo z StVV

Tutaj znajdziesz transmisję na żywo z posiedzenia rady miasta Eberswalde od godziny 18:00 . Nagranie będzie dostępne w tym samym miejscu dwa do trzech dni później.

StVV | Grupy polityczne

Informacja o składzie Rady Miasta.

Zu StVV | Fraktionen

Lokalni radni i lokalne rady doradcze

Zu Ortsvorsteher und -beiräten
Rathaus morgens in Eberswalde. Rathaus morgens in Eberswalde.

Komitety doradcze

Zgodnie z głównym statutem miasta Eberswalde istnieją w sumie dwie rady doradcze: rada doradcza dla seniorów i rada doradcza ds. kultury.

Wahlen Abstimmung Unsplash Wahlen Abstimmung Unsplash

Wybory

Informacje o poprzednich i przyszłych wyborach.