Lokalne dostawy zabezpieczone w dzielnicy Brandenburg

W dniu 28 sierpnia 2023 r. burmistrz Götz Herrmann zaprosił pana Sahina Sanli (właściciela) i pana Marco Bauera (przedstawiciela dewelopera projektu Bechtolsheim Real Estate) na spotkanie z burmistrzem i pierwszą zastępczynią burmistrza Anne Fellner w ratuszu. Celem spotkania było zapewnienie ciągłości lokalnych dostaw w dzielnicy Brandenburg.

Einkaufszentrum Heidewald im September 2022, im Vordergrund "Helle Stunde mit Kultur Einkaufszentrum Heidewald im September 2022, im Vordergrund "Helle Stunde mit Kultur

"My jako administracja - ale przede wszystkim mieszkańcy Brandenburgisches Viertel - potrzebujemy jasnej perspektywy rozwoju centrum handlowego "Heidewald" jako centrum zaopatrzenia dla dzielnicy. Rozumiemy, że nie do przyjęcia jest konieczność pokonywania dużych odległości autobusem lub samochodem po kawałek masła lub chleba" - powiedział burmistrz Götz Herrmann, otwierając i formułując oczekiwania i cele miasta.

Pan Sahin Sanli i jego partnerzy mają wielkie plany dotyczące starzejącej się nieruchomości: Planują pilnie potrzebny remont kompleksu. Celem jest stworzenie nowoczesnego, współczesnego sklepu spożywczego, w którym - oprócz innych sklepów - znajdą się również punkty z przekąskami i drogeria. Negocjacje z poszczególnymi sieciami są już w toku. Szeroko zakrojona przebudowa budynku ma na celu nie tylko zaspokojenie dzisiejszych nawyków zakupowych, ale także spełnienie nowoczesnych wymagań konstrukcyjnych. Po raz pierwszy powstanie również bezpośrednie połączenie z parkingu do centrum handlowego.

Sahin Sanli obiecuje: "Nawet w okresie przejściowym w Heidewald będzie mały lokalny dostawca. W tym celu można wykorzystać obszary, na które nie mają wpływu główne środki przebudowy"

Jedyna przysłowiowa mucha w maści: niestety, obecnie nie jest możliwe sporządzenie dokładnego harmonogramu rozwoju sytuacji, ponieważ jest prawdopodobne, że poprzednia sieć handlowa może odwołać się od wyroku Sądu Okręgowego we Frankfurcie nad Odrą, który został ogłoszony 18 sierpnia 2023 r. i nie jest jeszcze prawomocny. W wyroku nakazano spółce opuszczenie i wydanie lokalu oraz zapłatę odszkodowania za użytkowanie. Wyjaśnienie tego sporu prawnego może zająć trochę czasu. Okres ten nie minie jednak niewykorzystany. Zostanie on wykorzystany na prace nad nowym wnioskiem budowlanym, uzgodnienie tymczasowego przeznaczenia dla lokalnego supermarketu oraz, w razie potrzeby, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. To ostatnie musi być również uzgodnione z radą miasta Eberswalde.

"Cieszę się, że odbyła się otwarta i konstruktywna dyskusja z właścicielem na temat planu renowacji Heidewald. Będziemy uważnie monitorować ten proces jako miasto i możemy być optymistami, że zawsze znajdzie się rozwiązanie dla lokalnych dostaw w dzielnicy Brandenburg, pomimo nieuniknionych ograniczeń w okresie budowy" - powiedział burmistrz po spotkaniu.