Półboczne zamknięcie Breite Straße

Symbolbild Symbolbild

Ze względu na prace budowlane konieczne jest zamknięcie Breite Straße przy domu nr 54 z jednej strony od poniedziałku 22 kwietnia 2024 r. do prawdopodobnie piątku 21 czerwca 2024 r. Ruch będzie regulowany przez sygnalizację świetlną. W związku z tym zostaną wyznaczone objazdy.

Wszyscy użytkownicy dróg proszeni są o przestrzeganie ograniczeń ruchu i odpowiedniego oznakowania.