Centrum opieki dziennej "Löwenherz" i ProCurand zawarły umowę o współpracy

Miejski ośrodek opieki dziennej "Löwenherz" i "ProCurand Residenz Nordend", który wciąż jest w budowie, są sąsiadami. Obie placówki znajdują się naprzeciwko siebie, a między nimi przebiega tylko Poratzstrasse. Od 23 maja 2024 r. oba obiekty łączy nie tylko ich fizyczna bliskość, ponieważ w tym dniu weszła w życie umowa o współpracy "na rzecz interaktywnego połączenia międzypokoleniowego", łącząca zarówno przedszkole, jak i przyszłą rezydencję dla seniorów. Burmistrz Götz Herrmann, dyrektor żłobka Lucia Dietze, dyrektor zarządzająca ProCurand Dienstleistungs GmbH Eileen Philipp oraz kierownik przedotwarciowy firmy Matthias Küßner podpisali stosowne dokumenty 23 maja rano na terenie żłobka. Następnie odwiedzili plac budowy "ProCurand Residenz Nordend" przy Poratzstrasse 48.

Umowa o współpracy ma ułatwić wymianę doświadczeń między pokoleniami. Poprzez wspólne działania uwzględniające zainteresowania młodych i starszych, ma zostać stworzone poczucie wspólnoty, z którego obie strony będą mogły czerpać korzyści. "Dzieci w swój nieskrępowany, ciekawy sposób zachęcają i wspierają radość życia seniorów. Wiedza seniorów jest rozległa, a dzieci wykorzystują ją do odkrywania świata" - czytamy w umowie. Ponadto "dzieci mają kontakt z różnymi etapami życia. Są świadome cyklu życia. (...) Tworzone jest pozytywne środowisko, które promuje radość życia, kreatywność i aktywność umysłową".

Obie strony zobowiązały się do sporządzania rocznego planu ramowego co najmniej raz w roku i oceny swoich wspólnych działań. Planowane są również doświadczenia i wydarzenia wspólnotowe, takie jak letnie imprezy lub parady lampionów. Raz w miesiącu organizowany będzie również "czas pokoleniowy", w ramach którego uczestnicy będą wykonywać rękodzieło, czytać na głos lub tworzyć muzykę. W cieplejszych miesiącach roku możliwe są również projekty ogrodnicze.

Ośrodek opieki dziennej "Löwenherz" opiekuje się obecnie dziećmi w wieku od 2 do 6 lat. Koncepcją centrum jest tak zwana "pedagogika Reggio". Jest ona znana z traktowania dzieci jak równych sobie i postrzegania ich jako naturalnych odkrywców. Doskonale koresponduje to z celem "ProCurand Residenz Nordend", jakim jest stworzenie "holistycznej sieci" w celu zapewnienia mieszkańcom rezydencji "szerokiego zakresu usług" i "kompleksowej, wysokiej jakości opieki". Usługi oferowane przez "ProCurand Residenz Nordend" obejmują mieszkania serwisowane, mieszkania wspólne, opiekę dzienną i ambulatoryjną opiekę pielęgniarską.