Wolontariat

Wolontariat oznacza pracę na rzecz organizacji dobrowolnie i bez wynagrodzenia. Wolontariat obejmuje wiele obszarów działalności, w których można czynić dobro. Powody zaangażowania społecznego są różnorodne. Pierwotnie wolontariat odnosił się głównie do pełnienia funkcji publicznych w organizacjach, takich jak członek zarządu, skarbnik lub sekretarz. Obecnie termin ten jest szerszy i obejmuje wszystkie formy wolontariatu.

Karta wolontariusza na rzecz zaangażowania obywatelskiego

Zaangażowanie obywatelskie jest ważnym kamieniem węgielnym naszego demokratycznego społeczeństwa. Promuje rozwój demokracji, partycypacji i samostanowienia. Zaangażowanie obywatelskie obejmuje wiele różnych form zaangażowania, które nie zawsze są od siebie wyraźnie odróżniane, takich jak "honorowe urzędy", "wolontariat", "dobrowolne zaangażowanie społeczne", "wolontariat" lub "usługi wolontariackie".

Jakość życia w Eberswalde podnosi i charakteryzuje wolontariat w sferze społecznej, kulturalnej, kościelnej i sportowej. Zaangażowanie obywatelskie promuje wspólnotę, kształtuje nasze wspólne życie i dlatego ma nieocenioną wartość. Z tego powodu ci obywatele, którzy wnieśli szczególny wkład poprzez swoje wyjątkowe zaangażowanie, zasługują na nasze podziękowania, uznanie i wsparcie.

Miasto Eberswalde promuje wolontariat za pomocą "Wytycznych dotyczących uznawania zaangażowania obywatelskiego". Można ubiegać się o kartę wolontariusza wraz z dodatkiem mobilnościowym w wysokości maksymalnie 120,00 euro na okres jednego roku. Karta wolontariusza uprawnia posiadacza do zniżkowego wstępu do obiektów miejskich, takich jak zoo, ogród rodzinny, muzeum, biblioteka miejska lub wydarzenia organizowane przez Wydział Kultury. Ponadto można ubiegać się o dofinansowanie szkoleń i dalszej edukacji w zakresie wolontariatu.

Dowód aktywności służy również jako wniosek o wydanie karty wolontariusza.

Wytyczne dotyczące uznawania zaangażowania obywatelskiego w mieście Eberswalde

Załącznik: Dowód działalności

Promocja działań społecznych - dyrektywa w sprawie promocji społecznej (od 01.01.2023)

Weg durchs Grüne in einem Park in Eberswalde. Weg durchs Grüne in einem Park in Eberswalde.

Wolontariat w Eberswalde

Więcej informacji na temat wolontariatu w Eberswalde można znaleźć na tej stronie.