Budynek w Eberswalde

Fotografie eines Hauses am Kanal in Eberswalde. Auf der Wasseroberfläche spiegelt sich das Wohnhaus iund der Garten. Fotografie eines Hauses am Kanal in Eberswalde. Auf der Wasseroberfläche spiegelt sich das Wohnhaus iund der Garten.

Budowanie-Online

Na stronie usługi "Bauen Online" możesz uzyskać informacje o swoim wniosku budowlanym online jako autor projektu lub właściciel budynku. Elektroniczna kartoteka budynku zapewnia krótki i zwięzły przegląd aktualnego statusu przetwarzania.

Bild einer Baustelle mit Baustellenkran in Eberswalde. Bild einer Baustelle mit Baustellenkran in Eberswalde.

Dokumenty budowlane


Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na temat dokumentów budowlanych i związanych z nimi procesów.

Ausschnitt eines historischen Wohnauses in Eberswalde Ausschnitt eines historischen Wohnauses in Eberswalde

Service

Hier finden Sie Ansprechpartner und weitere Infos zu Ihrem Bauvorhaben.

Fotografie eines historischen Wohnhauses in Eberswalde. Der Himmel hinter und über dem Gebäude ist stimmungsvoll bewölkt und man erkennt einige vorbeifliegende Vögel. Fotografie eines historischen Wohnhauses in Eberswalde. Der Himmel hinter und über dem Gebäude ist stimmungsvoll bewölkt und man erkennt einige vorbeifliegende Vögel.

Ochrona zabytków

W tej sekcji znajdziesz informacje na temat wsparcia i koordynacji w planowaniu działań budowlanych w zakresie ochrony zabytków oraz porady dotyczące ubiegania się o dofinansowanie.

Przepisy ustawowe i wykonawcze

Lokalne przepisy budowlane zgodnie z § 87 BbgBO oraz regulamin miasta Eberswalde można znaleźć pod adresem Prawo lokalne.

 • Kodeks budowlany (BauGB)
 • Rozporządzenie w sprawie użytkowania budynków (BauNVO)
 • Kodeks budowlany Brandenburg (BbgBO)
 • Brandenburg Rozporządzenie w sprawie przedkładania budynków (BbgBauVorlV)
 • Rozporządzenie w sprawie inspekcji budynków w Brandenburgu (BbgBauPrüfV)
 • Regulamin opłat budowlanych Brandenburg (BbgBauGebO)
 • Ustawa o opłatach dla Brandenburgii (GebG Bbg)
 • Rozporządzenie w sprawie garaży i miejsc parkingowych w Brandenburgii (BbgGStV)
 • Brandenburg Firing Ordinance (BbgFeuV)
 • Test Brandenburg Expert Ordinance (BbgPrüfSV)
 • Brandenburskie rozporządzenie w sprawie kontroli technicznego wyposażenia budynków (BbgSGPrüfV)
 • Ustawa o energetyce budynków (GEG)
 • Brandenburskie rozporządzenie w sprawie budynków handlowo-usługowych (BbgVBauV)
 • Rozporządzenie w sprawie budowy obiektów noclegowych w Brandenburgu (BbgBeBauV)
 • Rozporządzenie w sprawie miejsca zgromadzeń w Brandenburgii (BbgVStättV)
 • Brandenburskie rozporządzenie w sprawie budowy szpitali i domów opieki (BbgKPBauV)
 • Brandenburskie wytyczne dotyczące wymogów inspekcji budowlanych dla form zakwaterowania dla osób wymagających opieki lub niepełnosprawnych - Brandenburskie wytyczne dotyczące form zakwaterowania (BbgWR)
 • Federalna ustawa o ochronie przyrody (BNatSchG)
 • Rozporządzenie powiatu Barnim w sprawie ochrony drzew (BarBaumSchV)

Lista ta nie jest wyczerpująca. Organ nadzoru budowlanego sprawdza dopuszczalność zgodnie z przepisami BauGB, przepisami BbgBO oraz na podstawie niniejszej ustawy, a także innych przepisów prawa publicznego, o ile są one istotne dla wnioskowanego projektu.

Odpowiedzialna jednostka organizacyjna

63 - Biuro przepisów budowlanych

Osoba do kontaktu

Pani Andrea Pahlow
a.pahlow@eberswalde.de
Telefon: 03334/64-632