Mobilność w Eberswalde

W ramach finansowanego przez UE projektu "E-Mobility Works", Eberswalde jest jedną z trzech niemieckich gmin modelowych, w których elektromobilność ma być promowana jako przykład dla innych gmin. Opiera się to na ponad 75-letniej tradycji elektrycznego transportu publicznego w Eberswalde.

Integrierte Verkehrsentwicklungsplanung

Eine stadtverträgliche und nachhaltige Verkehrsplanung stellt den integralen Bestandteil einer modernen Stadt- und Siedlungsentwicklung dar.

Ziel der Verkehrsentwicklungsplanung ist die Betrachtung der Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Verkehrsmitteln und Verkehrssektoren einerseits sowie Wechselbeziehungen zwischen der Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung andererseits.

Die Verkehrsentwicklungsplanung der Stadt Eberswalde verfolgt mit einer integrierten Planung und der Erarbeitung entsprechender Entwicklungskonzepte zur Gestaltung einer verträglichen und angepassten Mobilität das Ziel,

  • die wirtschaftlichen Kreisläufe sowie das gesellschaftliche Leben nachhaltig zu gestalten,
  • die Luftqualität und Lärmsituation im gesamten Stadtgebiet zu verbessern,
  • den Fußgänger-, Rad- und öffentlichen Nahverkehr auszubauen und
  • die Wohn-, Aufenthalts- und Umfeldqualität im gesamten Stadtgebiet zu verbessern.

Plan działania na rzecz elektromobilności

W ramach projektu miasto "Plan działania na rzecz elektromobilności" który radni zatwierdzili do realizacji w grudniu 2015 roku. Jest on dostępny na stronie internetowej miasta w sekcji rozwoju miejskiego w nowo zmienionym obszarze tematycznym energii i ochrony klimatu. Plan działania obejmuje środki z pięciu obszarów działania: flota pojazdów, współdzielenie e-pojazdów, infrastruktura ładowania, ramy prawne/polityczne i public relations. Jednym ze szczególnie ważnych celów jest zachęcenie osób korzystających na co dzień z pojazdów z silnikami spalinowymi do mobilności elektrycznej, a tym samym podniesienie świadomości społecznej w tym zakresie.

Pierwsze działania, które mają zostać wdrożone w mieście, to rozwój publicznej infrastruktury ładowania dla samochodów elektrycznych i rowerów elektrycznych, zastąpienie pojazdu benzynowego samochodem elektrycznym dla administracji miasta oraz wydarzenie informacyjne dla firm z potrzebami w zakresie mobilności. Dzięki planowi działania miasto Eberswalde wprowadza kolejny środek w ramach przyjętej koncepcji ochrony klimatu, a także wspiera cel niemieckiego rządu, jakim jest wprowadzenie miliona samochodów elektrycznych na niemieckie drogi do 2020 roku.

Ein E-Bike steht am Ladeschrank für E-Bikes am Museum Eberswalde.

Mobilność w miastach

Badanie mobilności transportowej w miastach, założone w 1972 r. jako "System reprezentatywnych badań zachowań transportowych (SrV)", służy do określenia charakterystyki mobilności mieszkańców miast. Z jednej strony, ważne bazy danych dla planowania transportu miejskiego są regularnie aktualizowane i analizowane na podstawie jednolitego projektu badania. Z drugiej strony, trendy w rozwoju transportu w różnych miastach i ich warunki brzegowe mogą być badane na dużych próbach.

Jeszcze kilka lat temu nikt nie skojarzyłby terminu mobilność z transportem. Dziś jednak oba terminy są używane jako synonimy. Oba terminy mają jednak wiele różnych znaczeń.

The Mobilnośćtermin "mobilitas" wywodzi się zarówno z francuskiego języka wojskowego z XVIII wieku. Termin "mobilność" wywodzi się zarówno z francuskiego języka wojskowego z XVIII wieku (= mobilny, gotowy do marszu), jak i z łacińskiego słowa "mobilitas" (mobilność, szybkość). Pojęcie mobilności jest bardzo wieloaspektowe i zawsze zależy od konkretnej analizowanej cechy. Mobilność jest określana indywidualnie w połączeniu z samostanowieniem, samorealizacją i wolnością osobistą.

Mobilność jest związany wyłącznie z osobą i opisuje potencjalną lub zrealizowaną zmianę lokalizacji osób. Kluczowym parametrem jest wskaźnik mobilności (podróże poza domem na osobę dziennie). Odległość pokonywana przez osobę w ciągu jednego dnia jest określana jako budżet mobilności. Czas wymagany w tym kontekście (wydatki czasowe) nazywany jest budżetem mobilności.

Transport obejmuje przemieszczanie między miejscami ludzi (transport pasażerski), towarów (transport towarowy) i wiadomości (transport wiadomości, komunikacja) w celu pokonania przestrzeni. Transport zazwyczaj odbywa się na oddzielnych szlakach transportowych i przy użyciu określonych środków transportu (przy czym ruch komunikacyjny zajmuje szczególną pozycję). Ponadto transport można przypisać do różnych kategorii, na przykład w zależności od rodzaju transportu (transport masowy lub indywidualny), odległości (transport lokalny i dalekobieżny), funkcji (ruch dojazdowy, lokalny ruch rekreacyjny lub wakacyjny) lub rodzaju transportu (transport drogowy, kolejowy, lotniczy i morski).

Transport jest związany z terytorium i infrastrukturą i opisuje jasno definiowalne, a tym samym ściśle określone zmiany w lokalizacji osób lub towarów. Natężenie ruchu (podróże osób na jednostkę czasu na określonym obszarze), wydajność ruchu (pasażerokilometry na jednostkę czasu na określonym obszarze) i przebieg (pojazdokilometry na jednostkę czasu na określonym obszarze) mogą być wykorzystane do operacjonalizacji ruchu.

Ponieważ strona potrzeb mobilności i odpowiadająca jej strona wdrożeniowa mogą być przypisane do transportu, staje się jasne, że te dwie koncepcje (Mobilność i transport) trudno od siebie oddzielić. Na realizację tych potrzeb jako bezpośrednich zmian w lokalizacji (odległość, używane środki transportu) wpływa wiele czynników.

Na mobilność i transport może wpływać zarówno wybór środków transportu przez daną osobę, jak i w szczególności zintegrowane planowanie rozwoju transportu będą miały trwały wpływ. Jest to jedyny sposób (między innymi) na zorganizowanie indywidualnych potrzeb w zakresie mobilności i przepływów ruchu w sposób przyjazny dla miast.

Die SrV-Erhebung 2018 umfasst insgesamt 118 Untersuchungsräume, die sich aus 135 Städten, Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zusammensetzen (vgl. Abbildung 1).

Das Forschungsprojekt „Mobilität in Städten – SrV“ nutzt das Instrument einer Haushaltsbefragung, um Daten zum Verkehrsverhalten in ausgewählten Städten und Regionen der Bundesrepublik Deutschland zu erheben und auszuwerten. Auch im SrV 2018 sind wichtige inhaltliche und methodische Elemente der SrV-Erhebung auf entsprechende Parameter der Studie „Mobilität in Deutschland – MiD“ des Bundes abgestimmt. Dadurch bestehen gute Voraussetzungen für die Kompatibilität der Ergebnisse beider Erhebungen.

Die Stadt Eberswalde hat erstmalig am SrV 2018 teilgenommen und reiht sich im „System repräsentativer Verkehrsbefragungen“ ein, deren Ergebnisse bis 1972 zurückreichen.

Gegenstand der Untersuchung ist das Verkehrsverhalten der Wohnbevölkerung, d.h. aller Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Eberswalde. Dabei gibt es keine Einschränkung in Bezug auf Alter, Geschlecht, Nationalität sowie Haupt- oder Nebenwohnsitz. Für die Erhebung wurden zufällig Haushalte ausgewählt und alle dazugehörigen Personen hinsichtlich ihres realisierten Verkehrsverhalten befragt.

Bei der SrV-Erhebung wurden folgende Analysedaten erhoben:
•    Haushaltsdaten mit verschiedenen haushalts- und fahrzeugbezogenen Merkmalen
•    Personendaten mit soziodemografischen und verkehrsrelevanten Merkmalen der befragten Personen
•    Wegedaten mit Merkmalen zu den Ortsveränderungen der befragten Personen

Durch die Haushaltsbefragung erfasst das SrV den örtlichen Verkehr der Wohnbevölkerung, bezogen auf das Stadtgebiet also in erster Linie deren Binnen- und Quellverkehr sowie den rückfließenden Zielverkehr. Außen- und Durchgangsverkehre der Einwohnerinnen und Einwohner werden zwar ebenfalls erhoben, das damit erfasste Verkehrsaufkommen ist jedoch vergleichsweise gering und die Stichprobe für repräsentative Auswertungen dieser räumlichen Verkehrsarten im Regelfall nicht ausreichend.

Das Verkehrsaufkommen eines Untersuchungsraumes wird daher maßgeblich durch die Wohnbevölkerung erzeugt.

Das Verkehrsverhalten einer Person wird für einen zufällig ausgewählten Stichtag erfasst. Grundsätzlich erfolgt die Erhebung aller Wege aller Personen eines Haus-haltes. Ausgenommen sind lediglich Haushaltsmitglieder, die am Stichtag ganztägig keinen Bezug zum Wohnort hatten. Deren Wege werden nicht erfasst. Somit beziehen sich Auswertungen zur stichtagsbezogenen Mobilität auf Personen am Wohnort.

Mit Fokus auf den örtlichen Verkehr der Wohnbevölkerung, bedingt sich eine konsequente definitorische Abgrenzung der werktäglichen, ortsbezogenen Mobilität.

Mobile Person nach SrV:
In Bezug auf einen konkreten Untersuchungsraum (Stadt oder Gemeinde) gilt die-jenige Person als mobil, die an dem ihr vorgegebenen Stichtag Ortsveränderungen am, zum bzw. ausgehend vom konkreten Untersuchungsraum durchführt. Nichtmobil im Sinne des SrV sind befragte Personen, die am Stichtag am Wohnort waren, jedoch keine Ortsveränderungen durchgeführt haben (engere Mobilitätsdefinition) bzw. Personen, die am Stichtag überhaupt nicht am Wohnort waren (erweiterte Mobilitätsdefinition).

Wege nach SrV:
•    Ein Weg ist eine Ortsveränderung, deren Quelle und/oder Ziel außerhalb des Grundstückes liegt,
     auf dem die zu befragende Person ihren Wohnsitz hat.
•    Ein Weg wird durch genau einen Zweck definiert (z. B. zur Arbeit, zum Ein-kauf, nach Hause).
•    Auch kurze Wege (z. B. um einen Brief zum Postkasten zu bringen) oder der (Heim-) Weg in die eigene oder
     fremde Wohnung als eigenständige Wege zählen hierzu.
•    Ein Weg kann mit mehreren Verkehrsmitteln bestritten werden (z. B. zu Fuß > Bus > zu Fuß).

Wenn zum Beispiel auf dem Heimweg vom Arbeitsplatz noch ein Einkauf erledigt oder das Sportstudio aufgesucht wird, entstehen beispielsweise zwei Wege. Im Gegensatz dazu bildet der Spaziergang, bei dem Quelle- und Ziel jeweils die eigene Wohnung ist, zwei getrennte Wege. Der Spaziergang wird im Sinne von Hin- und Rückweg betrachtet und es erfolgt entsprechend eine Halbierung von Länge und Dauer.

Ergebnisse im Detail:

 

Weiterführende Informationen zum finden Sie unter http://tu-dresden.de/srv2018.

Die Stadt Eberswalde nimmt nach 2018 zum zweiten Mal am System der repräsentativen Verkehrsbefragung (SrV) teil.

Hierbei handelt es sich um eine repräsentative Befragung der Eberswalder Bürger:innen zu ihrem alltäglichen Verkehrsverhalten.

Es geht u. a. darum, ob und mit welchen Verkehrsmitteln sie im Alltag unterwegs sind und welche Entfernungen dabei zurückgelegt werden. Da die Voraussetzungen für die Mobilität individuell sehr unterschiedlich sein können, wird beispielsweise auch nach Führerscheinbesitz, Erreichbarkeit von Haltestellen und dem Zeitaufwand für die täglichen Wege gefragt. Dabei gibt es keine Einschränkung in Bezug auf Alter, Geschlecht, Nationalität sowie Haupt- oder Nebenwohnsitz.

Die Stadt Eberswalde bittet alle ausgewählten Haushalte, an der Befragung teilzunehmen; jeder Haushalt steht stellvertretend für einen Teil der gesamten Bevölkerung und wird deshalb gebraucht. Nur durch aktive Mitwirkung können repräsentative Daten gewonnen werden, die für eine bedarfsgerechte Verkehrsplanung unerlässlich sind.

Auch Personen, die nur selten unterwegs sind, werden ausdrücklich zur Mitwirkung aufgerufen, da das Verkehrsverhalten der gesamten Wohnbevölkerung erfasst werden soll.

Die Befragung zum SrV 2023 beginnt imJanuar und läuft über zwölf Monate. Die ausgewählten Haushalte erhalten ein Ankündigungsschreiben, das sie über die Befragung informiert und um ihre Mitwirkung bittet.

Das von der TU Dresden beauftragte Erhebungsinstitut O.trend erfasst und anonymisiert die Angaben der befragten Haushalte und übergibt die Daten zur Auswertung an die TU Dresden.

Die Fragen können flexibel über einen Online-Zugang im Internet beantwortet werden. Alternativ steht am Telefon geschultes Interviewpersonal zur Verfügung. Auch eine Telefonhotline und ein Webchat sind eingerichtet.

Die Teilnahme an der Erhebung ist freiwillig. Die Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist gewährleistet.

Das Projekt liefert wichtige Erkenntnisse und Grunddaten für die Mobilitätsplanung und die Verkehrspolitik. Die anonymisierte Auswertung der erhobenen Daten ermöglichen ein differenziertes Bild städtischen Mobilität aller Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Eberswalde.

Weiterführende Informationen sind auch unter https://tu-dresden.de/srv zu finden. Für die angeschriebenen Bürgerinnen und Bürger steht unter 0800 830 1 830 ein kostenloses Infotelefon zur Verfügung.